Phòng ngủ: 3 77.86m2

Căn hộ

1,9 tỷ
Phòng ngủ: 3

Căn hộ

3 năm trước

Phòng ngủ: 3 73.11m2

Căn hộ

1,9 tỷ
Phòng ngủ: 3

Căn hộ

3 năm trước

Phòng ngủ: 2 56.08m2

Căn hộ

1,6 tỷ
Phòng ngủ: 2

Căn hộ

3 năm trước

Phòng ngủ: 2 55m2

Căn hộ

1,6 tỷ
Phòng ngủ: 2

Căn hộ

3 năm trước

1 tỷ 370 triệu
Căn F 45.38m2

Phòng ngủ: 2 54.03m2

Căn hộ

1 tỷ 370 triệu
Phòng ngủ: 2

Căn hộ

3 năm trước

1 tỷ 680 triệu
Căn E 61m2

Phòng ngủ: 2 54.03m2

Căn hộ

1 tỷ 680 triệu
Phòng ngủ: 2

Căn hộ

3 năm trước


Hỗ trợ online Facebook