Phòng ngủ: 2 55m2

Căn hộ

1,6 tỷ
Phòng ngủ: 2

Căn hộ

3 năm trước

1 tỷ 370 triệu
Căn F 45.38m2

Phòng ngủ: 2 54.03m2

Căn hộ

1 tỷ 370 triệu
Phòng ngủ: 2

Căn hộ

3 năm trước

1 tỷ 680 triệu
Căn E 61m2

Phòng ngủ: 2 54.03m2

Căn hộ

1 tỷ 680 triệu
Phòng ngủ: 2

Căn hộ

3 năm trước

1 tỷ 550 triệu
Căn D 54.1m2

Phòng ngủ: 2 54.1m2

Căn hộ

1 tỷ 550 triệu
Phòng ngủ: 2

Căn hộ

3 năm trước

1 tỷ 330 triệu
Căn C 45.38m2

Phòng ngủ: 1 45m2

Căn hộ

1 tỷ 330 triệu
Phòng ngủ: 1

Căn hộ

3 năm trước

Phòng ngủ: 2 57m2

Căn hộ

1,6 tỷ
Phòng ngủ: 2

Căn hộ

3 năm trước


Hỗ trợ online Facebook